Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

Co się z nami dzieje? Czego my szukamy?
— Federico Moccia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaksamitt aksamitt
2061 a0c9 390
Reposted fromclitoris clitoris viaaksamitt aksamitt
Myślę, że nasz mózg wie, co robi, kiedy każe nam zapomnieć.
— Zygmunt Miłoszewski – Uwikłanie
Reposted fromkonwalia konwalia viaaksamitt aksamitt
“ Prześladuje mnie Twój zapach. ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaaksamitt aksamitt

February 07 2015

Noise Tales know a shitload of these Backpfeifengesichter!
via Das Kraftfuttermischwerk
Reposted fromnoisetales noisetales viagoaskalice goaskalice
Czasami spotyka się kogoś i już od pierwszego dotknięcia rodzi się nagła niechęć albo wprost przeciwnie. 
— Jonathan Carroll
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
9743 30e6 390

memeguy-com:

My Valentines card search for this year is over

raz jestem bez żadnych uczuć, nie zależy mi na niczym, a raz jestem gotowa poryczeć się z byle powodu.
— fuck logic
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viadziaba dziaba
4630 8a09 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viamuchless muchless
chciało mi się pieprzyć, ale cholera, nie przeczuwałem, że dzisiaj się zakocham. 
— jakub żulczyk ''zrób ma jakąś krzywdę''
Reposted frompinkcacaoo pinkcacaoo viaaksamitt aksamitt
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaaksamitt aksamitt

January 20 2015

6400 a4ef 390
Reposted fromsunlight sunlight viazabka zabka
2356 82a0 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viatoffifee toffifee
2107 9dbe 390
Reposted frombombsson bombsson viatupfen tupfen
I believe pain breeds wolves 
and joys give rise to moons. 

We grow forests in our bones
so our memories can’t find us. 

I believe we hide and haunt ourselves.
— Pavana
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
1921 97b8 390
Reposted fromwestwood westwood viajustfeel justfeel
Mówiłam, że samej byłoby mi lepiej. Nie dlatego, że sama byłabym szczęśliwa; myślałam, że jeśli kogoś pokocham, a później ten związek się rozpadnie mogę tego nie przeżyć. Łatwiej jest być samemu, bo jeśli się nauczymy, że potrzebujemy miłości i ją stracimy, jeśli będziemy na kimś polegać, zbudujemy życie wokół związku, a później wszystko się rozpadnie, czy taki ból da się przeżyć? Utrata miłości jest jak uraz, jak umieranie. Z tą różnicą, że umieranie ma swój koniec, a to... może trwać wiecznie.
— Meredith Grey; "Grey's Anatomy" S07E22

January 19 2015

Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl